Daneta a Prointepo budou opravovat nemovitosti

27.4.2018
 Společnosti Daneta a Prointepo zajišťují v Hradci Králové služby pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením. Město jim pro tuto činnost darovalo nemovitosti za podmínky, že budovy budou využívané právě k tomuto účelu. Budovy v současnosti potřebují rekonstrukci a investici, kterou ale společnosti nejsou schopné zajistit z vlastních zdrojů. Bankovní úvěr si však mohou vzít pouze za podmínky, že darované nemovitosti nebudou zatížené právem zpětného daru a případného navrácení městu zpět. Společnosti Daneta a Prointepo za uvolnění podmínek, které jsou na tyto nemovitosti vázané, městu nabízejí finanční kompenzaci 500 tisíc korun. Zeptali jsme se zastupitelů, zda by město mělo trvat na původním znění darovací smlouvy, nebo zda by mělo dojít k dohodě, která těmto společnostem umožní budovy opravit a zmodernizovat.

Hodnocení reportáže: 0 (0 hodnocení)

Najdete nás na youtube Přidat tuto reportáž:Přidat k FacebookPřidat k TwitterPřidat k Google Bookmarks

Přejete si odkaz na toto video umístit na své stránky ? Zkopírujte jednu z níže uvedených variant do kódu Vašich stránek:
Daneta a Prointepo budou opravovat nemovitosti
Daneta a Prointepo budou opravovat nemovitosti