Ceny MOSTY vítězové převzali v Hradci Králové

19.3.2017
Hradec Králové hostil celostátní udělování cen Mosty 2016. Ocenění Mosty, které vyhlašuje Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) ČR, sledoval zcela zaplněný velký sál Kongresového centra Aldis. Ocenění v Hradci Králové získal například pražský magistrát za digitální mapu přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu. Ocenění ve čtyřech kategoriích je udělované za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením. V letošním roce se sešlo pět desítek návrhů na udělení cen.

Hodnocení reportáže: 0 (0 hodnocení)

Najdete nás na youtube Přidat tuto reportáž:Přidat k FacebookPřidat k TwitterPřidat k Google Bookmarks

Přejete si odkaz na toto video umístit na své stránky ? Zkopírujte jednu z níže uvedených variant do kódu Vašich stránek:
Ceny MOSTY vítězové převzali v Hradci Králové
Ceny MOSTY vítězové převzali v Hradci Králové

Nejnovější reportáže